He Aha Te Hau

The Details

Name - He Aha Te Hau

Location - BNZ, 80 Queen Street

Created By - Graham Tipene | Ngāti Whātua, Ngāti Kahu, Ngāti Hine, Ngāti Haua, Ngāti Manu

Sponsor - BNZ

Design Inspiration

This design refers to one of our historical songs, ‘He Aha Te Hau’, based on a vision by one of our tūpuna who foresaw the first sailing ships coming into the Waitematā Harbour. The centre pou represents a particular line in the song, ‘Te Pou Whakairo’. The designs either side of this pou are Puhoro and have a design genealogy to water.

He aha te hau e wawara mai
He tiu, he raaki
Nāna i ā mai te pūpūtarakihi ki uta
E tikina atu e au ki te kōtiu
Kukume mai ai?
Koia te pou whakairo ka tū ki Waitematā
I aku wairangi e.

Whale Tales 2022 Art Trail